အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနနှင့် GIZ Skills Development for Vulnerable Youth Project (SDY) အကြား Implementation Agreement လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကျင်းပ

နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနနှင့် GIZ တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသတွင်း အခြေခံလူနေမှုနောက်ခံအားနည်းသော လူငယ်များအတွက် အကူအညီပေးရေးစီမံကိန်း (Skills Development for Vulnerable Youth in Rakhine State-SDY Project) ဒုတိယအဆင့် Implementation Agreement ကို ၂၂-၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် Online Video Conferencing စနစ်ဖြင့် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမောင်မောင်သန်း၊ GIZ Myanmar ၏ Country Director, Dr. Petra Mutlu နှင့် Head of GIZ-SDY Project, Mr. Johannes Wagner တို့ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။