လမ်းညွှန် မြေပုံ

ဤစာမျက်နှာတွင် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု ခံယူနိုင်သော အမျိုးသားအဆင့် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေး ဌာနများ၏ လိပ်စာများ၊ Training Center များ၏ လိပ်စာများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့၏ ရုံးများ၊ အထောက်အကူပြု ရုံးများစသည့် လိပ်စာများကို စုစည်းဖော်ပြထားသည်။ Google Map ဖြင့်လည်း ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ဂျေဝူးအထည်ချုပ်စက်ရုံ

ရန်ကုန်တိုင်း

အမှတ်(၁၀၄၊၁၀၇၊၁၀၈)မြမာလာလမ်း၊ သာကေတစက်မှုဇုန်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Garment and Process Global Co.,LTd

ရန်ကုန်တိုင်း

အမှတ်(၄၂/၁၀၆)၊ ချယ်ရီလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Kingsrich(Myanmar) Faction Ltd

ရန်ကုန်တိုင်း

အမှတ်(၃၉/၁.၂.၃.)၊ သံချပ်ဝန်ဦးမြူလမ်း(ရေပြာလမ်း)၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

General Enterprises Garment Co.,Ltd

ရန်ကုန်တိုင်း

အမှတ်(၅၉/၆၀) ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ ဒဂုံအရှေ့စက်မှုဇုန်၊ ရန်ကုန်

ဇတ်ကေဂျီအာရှလီမိတတ်

ရန်ကုန်တိုင်း

အမှတ်(၅၀)၊ ရွှေမြို့တော်စေတီတမ်း၊ ရန်ကုန်စက်မှုဇုန်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။

ဖာမိုဆိုအထည်ချုပ်

ရန်ကုန်တိုင်း

အမှတ် - က(၇-၁ & ၁၁) , မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုန်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်

မြန်မာတာရှင်း

ရန်ကုန်တိုင်း

အမှတ် D1- D2 မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုန်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်

မြန်မာပိုစတာရီရန်အထည်ချုပ်

ရန်ကုန်တိုင်း

အမှတ် D-8, မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုန်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်