မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲကို ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလတွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့

မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲကို ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ရက်နေ့နှင့် ၂၆ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
ဆုရရှိသော အောက်ပါ ပြိုင်ပွဲဝင် လူငယ်များအား ရွေးချယ်၍ ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့မှ ၃၀ ရက်နေ့အထိ စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည့် အာဆီယံကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲသို့ စေလွှတ်မည် ဖြစ်သည်။

(က)    Electrical Installation

          (၁)     မောင်ရဲအောင်ဖြိုး             ပထမ         အစိုးရစက်မှုလက်သိပ္ပံ (အင်းစိန်)

          (၂)      မောင်ဖြိုးကိုကို                 ဒုတိယ        အစိုးရစက်မှုလက်သိပ္ပံ (အင်းစိန်)

(ခ)     Automotive Technology

          (၁)     မောင်ရဲထက်                   ပထမ         Glory Carrer Training Centre

          (၂)      မောင်ကျော်စွာမင်း            ဒုတိယ        Pit & Go Emerald Coown Car Service

(ဂ)     Restaurant Service

          (၁)     မောင်ထင်ကျော်ဆင့်         ပထမ         Summit Park View Hotel

          (၂)      မဂျူး                             ဒုတိယ        Inya Lake Hotel

(ဃ)    Refrigeration & Air-Conditioning

          (၁)     မောင်အောင်မျိုးမင်း          ပထမ         Sky Brother

          (၂)      မောင်ကျော်မင်းထွန်း         ဒုတိယ        Chigo

(င)     Cooking

          (၁)     မောင်ထိန်လင်းအောင်       ပထမ         Seeds Restaurant & Lounge

          (၂)      မောင်ကောင်းထက်ကျော်   ဒုတိယ        The Yangon Restaurant