လမ်းညွှန် မြေပုံ

ဤစာမျက်နှာတွင် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု ခံယူနိုင်သော အမျိုးသားအဆင့် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေး ဌာနများ၏ လိပ်စာများ၊ Training Center များ၏ လိပ်စာများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့၏ ရုံးများ၊ အထောက်အကူပြု ရုံးများစသည့် လိပ်စာများကို စုစည်းဖော်ပြထားသည်။ Google Map ဖြင့်လည်း ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

TODAY TOP STAR VOCATIONAL TRAINING CENTER

ရန်ကုန်တိုင်း

TODAY TOP STAR VOCATIONAL TRAINING CENTER

ထက်ဦးသင်တန်းကျောင်း

ရန်ကုန်တိုင်း

ထက်ဦးသင်တန်းကျောင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (အင်းစိန်)

ရန်ကုန်တိုင်း

အင်းစိန် GTI ကျောင်းဝင်း၊ ရွာမအရှေ့ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်

ယူနီတီး (မ်) ထရေးနင်း (င်) လီမိတက်

ရန်ကုန်တိုင်း

ယူနီတီး (မ်) ထရေးနင်း (င်) လီမိတက်)

ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း (မြောက်ဒဂုံ)

ရန်ကုန်တိုင်း

ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း (မြောက်ဒဂုံ)

ရတနာဂဟေဆက် နည်းပညာသင်တန်းကျောင်း

ရန်ကုန်တိုင်း

အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်းမကြီး၊ စဉ်ငူရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ရန်ကုန်တိုင်း

ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ဘိုဂတ်လင်ဂျရီ (ရန်ကုန်) လီမိတက်

ရန်ကုန်တိုင်း

ဘိုဂတ်လင်ဂျရီ (ရန်ကုန်) လီမိတက်

အာဘာဖီးပြည်ပအလုပ်အကိုင် သင်တန်းကျောင်း

ရန်ကုန်တိုင်း

အာဘာဖီးပြည်ပအလုပ်အကိုင် သင်တန်းကျောင်း

ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း (ရန်ကင်း)

ရန်ကုန်တိုင်း

ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း (ရန်ကင်း)