လမ်းညွှန် မြေပုံ

ဤစာမျက်နှာတွင် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု ခံယူနိုင်သော အမျိုးသားအဆင့် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေး ဌာနများ၏ လိပ်စာများ၊ Training Center များ၏ လိပ်စာများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့၏ ရုံးများ၊ အထောက်အကူပြု ရုံးများစသည့် လိပ်စာများကို စုစည်းဖော်ပြထားသည်။ Google Map ဖြင့်လည်း ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Inle Heritage Hospitality Vocational Training Cente

ရှမ်းပြည်နယ်

Inle Heritage Hospitality Vocational Training Center 09428122393 ၀၉-၄၂၈၁၂၂

လူထုအခြေပြုသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း

တနင်္သာရီတိုင်း

ကညင်ချောင်းကျေးရွာ၊ သရက်ချောင်းမြို့နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

လူထုအခြေပြုသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း

တနင်္သာရီတိုင်း

ကညင်ချောင်းကျေးရွာ၊ သရက်ချောင်းမြို့နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

ချယ်ရီဟေးဟိုတယ်

ရန်ကုန်တိုင်း

ချယ်ရီဟေးဟိုတယ်

ယူရိုဂိတ်စပေါတ်စ်ဝဲ ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ရန်ကုန်တိုင်း

အမှတ် ၄၇၃ (က-၃)၊ ၂၃ ရပ်ကွက်၊ မိုးကုတ်လမ်း၊ တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန်

သုခစုစံစက်မှုလက်မှုသင်တန်းကျောင်း

ရန်ကုန်တိုင်း

သုခစုစံစက်မှုလက်မှုသင်တန်းကျောင်း

သုခစုစံစက်မှုလက်မှုသင်တန်းကျောင်း

ရန်ကုန်တိုင်း

သုခစုစံစက်မှုလက်မှုသင်တန်းကျောင်း

သုခစုစံစက်မှုလက်မှုသင်တန်းကျောင်း

ရန်ကုန်တိုင်း

သုခစုစံစက်မှုလက်မှုသင်တန်းကျောင်း

သုခစုစံစက်မှုလက်မှုသင်တန်းကျောင်း

ရန်ကုန်တိုင်း

သုခစုစံစက်မှုလက်မှုသင်တန်းကျောင်း

ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အချက်အပြုတ်ဆိုင်ရာနည်းပညာသင်တန်းကျောင်း

ရန်ကုန်တိုင်း

ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အချက်အပြုတ်ဆိုင်ရာနည်းပညာသင်တန်းကျောင်း