၂၁-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် သတ္တုနှင့် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးပွဲအခမ်းအနား

    အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနသည် မဲခေါင်-လန်ချန်းပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအထူးရန်ပုံငွေ (၂၀၂၁) ဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစနစ်ဖြင့် နိုင်ငံအဆင့် ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် တန်ဖိုးမြင့်မားလာစေရေးဆောင်ရွက်ခြင်း (Promotion of the Value of the National Skills Recognition Certificate through Skills Development System) စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊

     စီမံကိန်း Work Plan အရ လုပ်ငန်းကော်မတီအစည်းအဝေးများ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးရလဒ်များတွင် စီမံကိန်းအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးပွဲများ ကျင်းပရန် လိုအပ်သောကြောင့် ယနေ့တွင် သတ္တုနှင့် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကဏ္ဍ အတွက် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးပွဲကို ရုံးအမှတ် (၅၁)၊ အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး သတ္တုနှင့် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ရေးကော်မတီ၊ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေး ကော်မတီ၊ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေးကော်မတီတို့မှ တာဝန်ရှိသူ များ၊ သတ္တုနှင့် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေး ကော်မတီအောက်ရှိ ဆပ်ကော်မတီများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်၊ သတ္တု နှင့် အင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော အလုပ်အကိုင်များမှ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ စုစုပေါင်း (၁၀၀) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

   အသိပညာပေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေး အဖွဲ့ (NSSA) အတွင်းရေးမှူး၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမောင်မောင်သန်းက NSSA အနေဖြင့် ဒေသတွင်းသာမက နိုင်ငံတကာနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိ သည့် လုပ်သားထုတစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းလာစေရေး မျှော်မှန်းချက်ထားရှိပြီး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအား အသိအမှတ်ပြုရန်၊ လုပ်သား ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအား အထောက်အကူပြုရန်၊ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ် ရေး စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်‌ပေးခြင်းစနစ်များအား သတ်မှတ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအရေအတွက်နှင့် အရည် အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးရန်နှင့် ထိုမှတစ်ဆင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ၏ ရပိုင်ခွင့်၊ လူနေမှုအဆင့် အတန်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ တိုးတက်စေရန်စသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အဓိကထားဆောင် ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊

   ယခုဆိုလျှင် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုများကြောင့် အမျိုးသားအဆင့် ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အချင်းမူဘောင်ကို ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁ Semi-Skilled Worker၊ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၂ Skilled Worker၊ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၃ Advanced Skilled Worker နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၄ Supervisory စသည့် ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့် (၄) ဆင့် သတ်မှတ်ထားပြီး လုပ်ငန်းကဏ္ဍ (၁၆) ခုအတွက် ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” ရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ ကို အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ (၁၆) ခုဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေးကော်မတီဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” အခြေပြုလေ့ကျင့်သင်ကြားရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးကော်မတီဖြင့်လည်းကောင်း လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊

      NSSA လုပ်ငန်းစဉ်များ အရည်အသွေးအာမခံချက်ရရှိရေး၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် တန်းတူဆက်ဆံနိုင်ရေးနှင့် Stakeholder များအကြား ယုံကြည်မှုတိုးတက်စေရေးအတွက် ISO 9001: 2015 - Quality Management System (QMS) ကို ၆-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် စတင် ရရှိခဲ့ပြီး ယခုဆိုလျှင် ISO အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ဒုတိယသက်တမ်းကာလအတွင်း QMS နှင့် အညီ လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊

      NSSA ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရလဒ်များအနေဖြင့် လက်ရှိတွင်  အလုပ်အကိုင် (၆၇) မျိုး အတွက် ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” (၈၉) ခုကို အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းထားပြီး အလုပ်အကိုင် (၃၅) မျိုးကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ပေးလျက်ရှိရာ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁ (၂၀,၆၈၅) ဦး၊ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၂ (၁,၃၂၇) ဦးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၃ (၆) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၂၂,၀၁၈) ဦးကို အသိအမှတ်ပြုပေး နိုင်ခဲ့ပြီး အလုပ် အကိုင် Assessment Center (၂၂၄) ခု၊ Inspector (၉၆) ဦး၊ Assessor (၆၄၃) ဦး၊ သင်တန်းကျောင်း (၁၁) ခုတို့ကို အသိအမှတ်ပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊

     NSSA ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဥပဒေကို ကျောထောက်နောက်ခံပြု၍ ဆောင်ရွက်နေသော်လည်း ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတွင် အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် များအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်လာနိုင်စေရေး စည်းရုံးဆောင်ရွက်ခြင်းနည်းလမ်းကိုသာ တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊

    NSSA မှ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီသူများကို အသိအမှတ်ပြု ပြီး ထုတ်ပေးနေသော အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက် မှတ်တန်ဖိုး မြင့်မားလာစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး မဲခေါင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံအချင်းချင်း အပြန်အလှန်အသိ အမှတ်ပြုနိုင်ရန် လန်ချန်း- မဲခေါင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအထူးရန်ပုံငွေ (၂၀၂၁) ဖြင့် Promotion of the Value of the National Skills Recognition Certificate through Skills Development System စီမံကိန်းရရှိခဲ့ပြီး စီမံကိန်း ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် NSSA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိ ထားသူ (၁၀၀၀) ဦးကို အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး၊ လက်မှတ်မရှိသေးသူ (၅၀၀) ဦးကို Level-1 အဆင့် လက်မှတ်ရရှိစေရေးနှင့် Level-1 လက်မှတ်ရရှိထားသူ (၃၀၀) ဦးကို Level-2 လက်မှတ်ရရှိစေ ရေး ဆောင်ရွက်ရန်တို့ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းကာလမှာ (၂) နှစ် ဖြစ်ကြောင်း၊

     စီမံကိန်းသက်တမ်းကာလအတွင်း ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ လာအိုနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗီယက် နမ်နိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး အစည်းအဝေး များ ကျင်းပဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် စီမံကိန်းကို Work Plan အတိုင်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” ကော်မတီများနှင့် အဖွဲ့အစည်း များမှ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ပါဝင်သည့် Project Steering Committee ကို စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားပြီး စီမံကိန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများနှင့် အသိပညာ ပေးပွဲများ ကျင်းပဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက် အသိပညာပေးပွဲ ကို ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီး ယခုထပ်မံ၍ သတ္တုနှင့် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက် ကျင်းပခြင်းဖြစ်‌ ကြောင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်အရ အခြားလုပ်ငန်းကဏ္ဍများအတွက် လည်း အသိပညာပေး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

   အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး (ငြိမ်း) ဒေါ်ခင်မာအေးက သတ္တု နှင့် အင်ဂျင်နီယာ “စံ” ကော်မတီမှ NSSA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိသည့် အလုပ်အကိုင် နယ် ပယ်များ၊ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရေးဆွဲမည့် ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” များ စသည်ဖြင့် ကော်မတီ အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်နေမှုများကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး မဲခေါင်-လန်ချန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အထူးရန်ပုံငွေ (၂၀၂၁) ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်မြမြသက်ကလည်းကောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာဆန်းဝင်းမှ ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပွဲတွင် ထူးထူးခြားခြားတင်ဆက်မှုအနေဖြင့် လေအေးပေးစက် အလုပ်အကိုင် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုကို သရုပ်ပြပြီး ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာသူများမှ သိရှိလို သည်များကို ဆွေးနွေးမေးမြန်းမှုအပေါ် တာဝန်ရှိသူများမှ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။