မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ”သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) ၏ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ဒုတိယဝန်ကြီး ပေးအပ်

မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) ၏ အမျိုး သားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုသင်တန်းကျောင်း (သုဝဏ္ဏ) ခန်းမ၌ ကိုဗစ်- ၁၉ ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားသို့ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အလုပ်သမားရေးရာဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲ ဖြတ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေးကော်မတီ (ACC) နှင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေး ကော်မတီဝင်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ ဝင်များ၊ UMFCCI၊ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ရှင်များအသင်းချုပ်တို့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရယူမည့် ကျွမ်းကျင် လုပ်သားများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာန တာဝန်ခံများ စုစုပေါင်း (၂၅၆) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ ကြသည်။

          အခမ်းအနားတွင် မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) ဥက္ကဋ္ဌ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်က “နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲက ၁/၂၀၂၂ အကြိမ်မြောက် အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဗဟိုလုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ်ပေးနိုင် မည့် TVET အစီအစဉ်များနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနိုင် ရေး၊ ဒေသအလိုက် ပညာရှင်များ စုဖွဲ့၍ အစီအမံများ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် နှင့် MSME များအတွက် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားလိုအပ်မှု၊ နည်းပညာလိုအပ်ချက်များကို ပံ့ပိုး ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

          အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုရရှိစေရေးအတွက် အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် လူသားအရင်းအမြစ် များ လိုအပ်၍ မိမိနိုင်ငံတွင် ပညာရေး အားနည်းမှုများ ရှိသဖြင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ နည်းပါး သည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ ပညာတတ်မှ ပေါကြွယ်မှသာ လူသားအရင်းအမြစ်များ ပေါများလာမည် ဖြစ်၍ ပညာတတ်များ ပေါများစေရေး၊ ပညာရည်မြင့်မားရေးကို အားပေးဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ကြောင်း”၊

နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ၏ လမ်းညွှန်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးမှု အနေ ဖြင့် မြန်မာလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှုမြင့်မားစေရေးအတွက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် NSSA မှ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို အရှိန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိရာ ယနေ့အထိ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေး အကဲဖြတ်ရေးဌာန (၂၂၅) ခုမှ အလုပ်အကိုင် (၃၅) မျိုး အတွက် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား (၂၂,၅၉၃) ဦးကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အတွင်း ဖြေဆိုသူ (၅၀၀၀) ဦးစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရန် လျာထားပြီး ၅,၇၇၄ ဦး စစ်ဆေးအကဲ ဖြတ်နိုင်ခဲ့သဖြင့် လျာထားချက်ကျော်လွန်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့မှုအတွက် တာဝန်ရှိသူများကို ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ကြောင်း၊ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် လုပ်သား (၃,၅၀၀) ဦး စစ်ဆေး အကဲဖြတ်နိုင်ရေး လျာထားသဖြင့် သတ်မှတ်ချက် ပြည့်မီကျော်လွန်အောင် ကော်မတီအလိုက် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြရန် တိုက်တွန်း ပြောကြားခဲ့သည်၊၊

ဆက်လက်၍ အလုပ်အကိုင် (၁၈) မျိုးမှ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား (၁,၀၉၃) ဦးနှင့် အသိအမှတ်ပြု ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာန (၁၁) ခုကို အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။